Stagii de practică - parteneriat pentru integrarea tinerilor ingineri pe piaţa muncii

S.C. SITCO SERVICE S.R.L. Craiova în parteneriat cu

  • Universitatea din Craiova și
  • S.C. RELOC S.A. Craiova
organizează practica studenţilor de la facultăţile tehnice de profil electric în cadrul proiectului "Stagiile de practică – parteneriat pentru integrarea tinerilor ingineri pe piaţa muncii", proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, contract nr. POSDRU/189/2.1/G/155789.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea calităţii procesului de formare profesională şi dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenţilor de la facultăţile tehnice de profil electric din centrul universitar Craiova. Pe termen mediu si lung, obiectivul general va contribui la îmbunătăţirea inserţiei studenţilor pe piaţa muncii, deoarece îi va pune pe aceştia în contact direct cu potenţialii angajatori şi îi va obişnui cu rigorile şi cerinţele unui viitor loc de muncă. În consecinţă, implementarea proiectului contribuie la reducerea somajului in randul tinerilor absolventi, prin promovarea unor actiuni inovatoare de ocupare si o mai buna corelare intre aptitudinile fiecaruia, potentialul de munca si oportunitatile existente pe piata muncii, raspunzand astfel obiectivului general al axei prioritare 2, obiectivelor domeniul major de interventie 2.1, respectiv obiectivului general POS DRU. Se urmăreşte astfel dezvoltarea abilităţilor practice şi de comunicare ale studenţilor ingineri, prin valorificarea şi integrarea în atmosfera reală a unei echipe dintr-o întreprindere/instituţie.